Categories
Price Range
  Manufacturers
   Themes
    Home > Products > Chinese Books > Xiao Tong & Yuan Yuan Readers Set 2
    Xiao Tong & Yuan Yuan Readers Set 2
    enlarge
    • NULL
    • NULL
    • NULL
    New Arrival

    Xiao Tong & Yuan Yuan Readers Set 2


    RM37.80  
    Item details
    SKU: XTYYRS2
    Weight: 800 grams
    Stock: Stock available


      Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

    《小同与园园识字图书阶段2》分为六本书,内容以四个主题呈现,并根据KSPK幼儿华文识字表编写,

       让6岁学前班的儿童学会120个基本常用字。随着儿童的学习进度,所学的字汇将逐渐增加。

    -重复使用生字,巩固儿童掌握生字的能力。

    -附有汉语拼音、象形字和组词,加强学习效果。

    -精美图画让儿童享受阅读的乐趣。

    -鼓励家长伴读,促进亲子互动。

     

    格式:          
    语言 华语        
    本书大小 195mm (L) x 195mm (T)        
      [7 ¾" (L) x 7 ¾" (T)]        
    页数 24        
       颜色        
    Set ISBN 978-967-396-501-4